Οερνό οερνει, 2004

Οερνό οερνει, 2004

Υ., μ. 120x100